در ادامه توزیع خانه‌های ساخته‌شده برای زلزله‌زدگان هرات؛ کمیسیون رسیدگی به زلزله‌زدگان هرات از توزیع صدها خانه برای آسیب‌دیدگان از زمین‌لرزه خبر داده‌است. کمیسیون رسیدگی به زلزله‌زدگان هرات می‌گوید، در ادامه توزیع خانه‌های ساخته‌شده برای زلزله‌زدگان این ولایت، ۵۴۷ خانه به زلزله‌زدگان چهار روستای ولسوالی رباط سنگی این ولایت توزیع شده‌است. درهمین حال، مسئول یک […]

در ادامه توزیع خانه‌های ساخته‌شده برای زلزله‌زدگان هرات؛ کمیسیون رسیدگی به زلزله‌زدگان هرات از توزیع صدها خانه برای آسیب‌دیدگان از زمین‌لرزه خبر داده‌است.

کمیسیون رسیدگی به زلزله‌زدگان هرات می‌گوید، در ادامه توزیع خانه‌های ساخته‌شده برای زلزله‌زدگان این ولایت، ۵۴۷ خانه به زلزله‌زدگان چهار روستای ولسوالی رباط سنگی این ولایت توزیع شده‌است. درهمین حال، مسئول یک نهاد خیریه در هرات از مسئولان حکومتی می‌خواهد که در قسمت تشخیص نیازمندان دقیق باشند.

این کمیسون گفته‌است که ۵۴۷ خانه برای آسیب دیده‌گان توزیع شده‌است. این خانه در ۴ روستای ولسوالی رباط سنگی این ولایت ساخته‌ شده‌است. درهمین حال، مسئول یک نهاد خیریه در هرات می‌گوید که سرپناه عمده‌ترین نیازمندی آسیب‌دیدگان از زلزله است و بایست هرچه سریع‌تر این نیازمندی مرفوع شود.

مسئول بنیاد نجم در هرات می‌گوید که حکومت باید در قسمت سروی تدقیق بیشتر داشته باشد و کمک‌ها به نیازمندان واقعی داده شود.

این درحالی‌است که پیشتر نیز به تاریخ ۲۰ ماه روان خورشیدی، یک بنیاد خیریه ۶۹ خانه برای آسیب‌دیدگان زلزله در روستا‌های سربلند و نائب رفیع ولسوالی زنده‌جان هرات ساخته و به زلزله‌زدگان سپرده‌است. قابل یاددهانی‌ است که دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد (اوچا) ۳ روز پیش گفته بود که برای رفع نیازهای آسیب‌دیدگان زلزله‌های پیهم هرات ۱۲۴.۵ میلیون دالر نیاز است.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv