برنامه توسعه‌ای سازمان ملل اعلام کرد که در سه سال گذشته، نزدیک به ده‌ها هزار کسب‌وکار کوچک تحت رهبری زنان افغانستان را حمایت کرده‌است. به گفته این سازمان، این کمک‌ها در قالب‌های حمایت اقتصادی و آموزش‌دهی زنان ارائه شده‌است. در ادامه محدودیت‌ها علیه زنان و دختران در کشور، برنامه توسعه‌ای سازمان ملل اعلام کرد که […]

برنامه توسعه‌ای سازمان ملل اعلام کرد که در سه سال گذشته، نزدیک به ده‌ها هزار کسب‌وکار کوچک تحت رهبری زنان افغانستان را حمایت کرده‌است. به گفته این سازمان، این کمک‌ها در قالب‌های حمایت اقتصادی و آموزش‌دهی زنان ارائه شده‌است.

در ادامه محدودیت‌ها علیه زنان و دختران در کشور، برنامه توسعه‌ای سازمان ملل اعلام کرد که در سه سال گذشته، نزدیک به ۷۵ هزار کسب‌وکار کوچک تحت رهبری زنان افغانستان را حمایت کرده‌است. به گفته سازمان ملل، در حال حاضر هر کدام این کسب‌وکار‌ها زمینه اشتغال ۵ تا ۷ زن را فراهم کرده‌است. برنامه توسعه‌ای ملل متحد همچنان افزوده که این زنان از خانواده‌های ۵ تا ۱۰ نفری حمایت می‌کنند که در مجموع، این روند یک میلیون تن را تحت پوشش قرار می‌دهد.

از سوی هم، در کنار این گفته‌ها بزرگداشت از روز جهانی زن در افغانستان در حالی دیروز تجلیل به عمل آمد که زنان و دختران تحت حاکمیت حکومت سرپرست در بیشتر از دو سال گداشته محدویت‌های کاری و آموزشی را تجربه کرده‌اند؛ اما همواره مقام‌های حکومت سرپرست گفته‌اند که آنان از جقوق زنان در افغانستان حمایت می‌کنند.

در همین حال، شماری دیگر از آگاهان اقتصادی می‌گویند که حضور زنان نه تنها در بخش‌های اقتصادی؛ بلکه در تمام بخش‌ها در گذشته و در حال حاضر ارزشمند است.

این در حالیست که مسئولان اتاق تجارت زنان افغانستان می‌گویند که در حال حاضر،‌ بیش از ۹ هزار زن در بخش‌های مختلف بخش خصوصی این کشور مصروف فعالیت اند؛ اما نبود بازار‌های داخلی و خارجی برای فروش محصولات به ادامه فعالیت زنان سرمایه‌گذار و تجارت‌پیشه تأثیرات منفی قابل ملاحظه داشته‌است.