در ادامه روند برنامه حساب‌دهی دولت به ملت، وزارت شهدا و معلولین دست‌آوردهای یک سال گذشته خود را از طریق رسانه‌ها به‌شهروندان کشور ارایه کردند. مسوولان این وزارت در برنامه‌ای حساب‌دهی گفتند که برای نزدیک به چهارهزار معلول، زمینه درمان بیماری‌های مختلف را فراهم کرده‌اند. مسولان وزارت امور شهدا و معلولین همچنین گفتند که بربنیاد […]

در ادامه روند برنامه حساب‌دهی دولت به ملت، وزارت شهدا و معلولین دست‌آوردهای یک سال گذشته خود را از طریق رسانه‌ها به‌شهروندان کشور ارایه کردند.

مسوولان این وزارت در برنامه‌ای حساب‌دهی گفتند که برای نزدیک به چهارهزار معلول، زمینه درمان بیماری‌های مختلف را فراهم کرده‌اند.

مسولان وزارت امور شهدا و معلولین همچنین گفتند که بربنیاد مصوبه کابینه، بیش از ۱۶۰ معلول، بیوه و یتیم برای درمان به مرکزهای صحی و حدود ۲۰۰ معلول دیگر به‌منظور استخدام به اداره‌های دولتی معرفی شده‌اند.

مسوولان ضمن این از ثبت حدود ۶۳۹ هزار معلول، بیوه و یتیم ثبت در این وزارت خبرداده، تاکید کردند که این وزارت در یک سال گذشته بیش ۱۳ میلیاردو ۵۹۳ میلیون افغانی برای وارثان شهدای ملکی و حکومت سرپرست و بیوه زنان، یتیمان و معلولین نظام پیشین توزیع کرده‌است.

گفتنی‌است که در اثر جنگ‌های پسین، شمار زیادی از شهروندان کشور به‌گونه مستقیم و غیرمستقیم معلول شدند. این در حالی‌است که پس از روی کار آمدن حکومت سرپرست در افغانستان، معلولان از عدم توجه حکومت سرپرست به زندگی آنان به تکرار شکایت کردند.