وزارت صحت عامه از راه‌اندازی کارزار واکسیناسیون فلج کودکان در بیش‌تراز ولایت‌های کشور خبر می‌دهد. شرافت زمان عمار سخن‌گوی وزارت صحت عامه می‌گوید که قرار است در این کارزار، بیش‌تر از شش میلیون کودک در افغانستان واکسین پولیو دریافت کنند. شرافت زمان می‌افزاید که آنان تلاش دارند که با راه‌اندازی کارزارهای واکسین این ویروس را […]

وزارت صحت عامه از راه‌اندازی کارزار واکسیناسیون فلج کودکان در بیش‌تراز ولایت‌های کشور خبر می‌دهد.

شرافت زمان عمار سخن‌گوی وزارت صحت عامه می‌گوید که قرار است در این کارزار، بیش‌تر از شش میلیون کودک در افغانستان واکسین پولیو دریافت کنند. شرافت زمان می‌افزاید که آنان تلاش دارند که با راه‌اندازی کارزارهای واکسین این ویروس را از افغانستان محو کنند.  کارزار واکسین فلج کودکان در حالی راه‌اندازی می‌شود که دو واقعه مثبت فلج کودکان در افغانستان در سال جاری میلادی ثبت شده‌است.

گفتنی‌است که پولیو بیماری ویروسی است که از یک شخص به شخص دیگر سرایت می‌‌کند. ویروس با آسیب‌رساندن به نخاع یا رشته مهم عصبی که در میان ستون فقرات جای دارد، سبب فلج بدن کودک می‌‌شود. کارزار واکسین کودکان در حالی راه‌اندازی می‌شود که افغانستان هنوز از بیماری پولیو رنج می‌‌برند. افغانستان و پاکستان تنها کشورهای در جهان اند که ویروس فلج کودکان یا پولیو به‌گونه کامل در هردو کشور محو نشده‌است.