در ادامه نگرانی‌ها از اخراج اجباری شهروندان افغانستان از پاکستان، رسانه‌های پاکستانی گزارش داده‌اند که وزارت داخله این کشور به دولت ایالتی پنجاب دستور داده تا مرحله دوم عملیات اخراج شهروندان افغانستان را آغاز کند. در گزارش آمده که از دارندگان کارت شهروندی خواسته می‌شود که ابتدا داوطلبانه به افغانستان بازگردند و در غیر این […]

در ادامه نگرانی‌ها از اخراج اجباری شهروندان افغانستان از پاکستان، رسانه‌های پاکستانی گزارش داده‌اند که وزارت داخله این کشور به دولت ایالتی پنجاب دستور داده تا مرحله دوم عملیات اخراج شهروندان افغانستان را آغاز کند. در گزارش آمده که از دارندگان کارت شهروندی خواسته می‌شود که ابتدا داوطلبانه به افغانستان بازگردند و در غیر این صورت، بازداشت و اخراج خواهند شد. در این حال، شماری از آگاهان سیاسی و فعالان مهاجرین می‌گویند که اخراج‌های دسته‌جمعی مهاجرین از پاکستان، خلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی است و این موضوع در واقع به منفعت ‌طلبی‌های پاکستان برای امتیازگیری بر می‌گردد.

طی چند ماه اخیر بیش از نیم ‌میلیون تن مجبور به بازگشت از پاکستان به افغانستان شده‌اند و اخراج اجباری مهاجران افغانستان، چالش‌های جدی را برای برگشت‌کنندگان به بار آورده‌است. در تازه‌ترین مورد رسانه‌های پاکستانی گزارش داده‌اند که وزارت داخله این کشور به دولت ایالتی پنجاب دستور داده تا مرحله دوم عملیات اخراج شهروندان افغانستان را آغاز کند. بر بنیاد گزارش‌ها، مرحله دوم اخراج مهاجران افغانستان از تاریخ ۱۵ اپریل آغاز و در این مرحله، دارندگان کارت شهروندی افغانستان “ای‌سی‌سی” اخراج خواهند شد. بر اساس این گزارش‌ها، دولت پاکستان در نظر دارد که در مرحله سوم، دارندگان کارت پی‌اوآر”اثبات اقامت” را نیز اخراج خواهد کرد.

درهمین حال، شماری از آگاهان سیاسی تصمیم پاکستان برای اخراج مهاجران افغانستان را تأسف‌بار خوانده و از مقام‌های حکومت سرپرست می‌خواهند که آمادگی‌های لازم را برای فراهم‌سازی مکان بودباش به مهاجران افغانستان روی‌دست بگیرند.

اخراج جمعی این پناه‌جویان نگرانی‌های گسترده‌ای را دامن زده‌است. ترس از بیکاری و گرسنگی، نگرانی از برخورد مقام‌های حکومت سرپرست و افزایش مهاجرت از افغانستان به دیگر کشورها و تشدید شکاف‌های اجتماعی از جمله‌ی این نگرانی‌ها است.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv