دفتر توسعه سازمان ملل متحد گفته‌است که برق وارداتی تنها چهل درصد تقاضای شهروندان افغانستان را تامین می‌کند. این نهاد ملل متحد گفته که با فرارسیدن فصل سرما در این کشور تقاضا شهروندان به برق به اوج خود می‌رسد. درهمین حال، شماری از پایتخت‌نشینان از پرچاوی دوامدار برق در کابل شکایت می‌کنند. دفتر توسعه سازمان […]

دفتر توسعه سازمان ملل متحد گفته‌است که برق وارداتی تنها چهل درصد تقاضای شهروندان افغانستان را تامین می‌کند. این نهاد ملل متحد گفته که با فرارسیدن فصل سرما در این کشور تقاضا شهروندان به برق به اوج خود می‌رسد. درهمین حال، شماری از پایتخت‌نشینان از پرچاوی دوامدار برق در کابل شکایت می‌کنند.

دفتر توسعه سازمان ملل متحد گفته‌است که برق وارداتی تنها چهل درصد تقاضای شهروندان افغانستان را تامین می‌کند و با فرارسیدن فصل سرما در این کشور تقاضا نیز به اوج خود می‌رسد. دفتر توسعه سازمان ملل متحد با نشر گزارشی گفته‌است که در زمستان عرضه برق کاهش می‌یابد و سکتور برق افغانستان با چالش‌های عمده‌ای مانند دسترسی محدود به انرژی مواجه است. به گفته‌ی این نهاد، این چالش‌ها تأثیرات منفی بر ارایه خدمات ضروری مانند امکانات بهداشتی، آموزشی، کمک‌های بشردوستانه، توسعه و بهبود اقتصادی دارد: «تولید برق داخلی افغانستان برای تامین نیازهای انرژی آن ناکافی است؛ زیرا این کشور بیشتر به سوخت‌های فسیلی و جنراتورها متکی است که ناکارآمد و ناپایدار هستند. در نتیجه، این کشور به‌شدت به برق وارداتی از کشورهای همسایه مانند آسیای میانه و ایران وابسته است که بیش از ۷۵ درصد برق آنرا تامین می‌کند».

دفتر توسعه سازمان ملل متحد افزوده که برای مقابله با چالش انرژی در افغانستان، اجرای پروژه تولید برق خورشیدی را آغاز کرده‌است. این دفتر اضافه کرده‌است که سیستم‌های برق خورشیدی منبع تغذیه بی‌وقفه انرژی را تضمین می‌کنند و ارایه خدمات بهتر در بخش‌های مراقبت‌های بهداشتی و آموزش را امکان‌پذیر می‌کنند.

این در حالی‌است که با فرارسیدن فصل سرما شهروندان کشور به ویژه کابل نشینان همواره از پرچاوی بیش از حد برق شکایت دارند. افغانستان بخش عمده برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه ایران، اوزبیکستان و ترکمنستان تامین می‌کند.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv