شاهراه سالنگ یکی از مهم‎ترین شاهراه‌های ترانزیتی و تجاری در افغانستان محسوب می‌شود که مسیر ترانزیت ۹ ولایت شمال و شمال شرقی کشور را به هم متصل می‌سازد. اما در طول سال‌ها این شاهراه برای رفت‌وآمد شهروندان کشور به‌ویژه در زمستان نگرانی‌ها و خطر به‌همراه داشته است. اینک وزارت فواید عامه از باسازی گذرگاه سالنگ […]

شاهراه سالنگ یکی از مهم‎ترین شاهراه‌های ترانزیتی و تجاری در افغانستان محسوب می‌شود که مسیر ترانزیت ۹ ولایت شمال و شمال شرقی کشور را به هم متصل می‌سازد.

اما در طول سال‌ها این شاهراه برای رفت‌وآمد شهروندان کشور به‌ویژه در زمستان نگرانی‌ها و خطر به‌همراه داشته است. اینک وزارت فواید عامه از باسازی گذرگاه سالنگ خبر می‌دهد می‌گوید که این گذرگاه تا ۱۱ روز دیگر به‌روی ترافیک مسدود می‌شود.

وی از مردم، تجار ملی و رانندگان خواسته که برای مدت یازده روز ضروریات‌شان را تکمیل کنند.

این در حالی‌است که در فصل سرما عبور و مرور شهرواندان و تجار کشور به‌دلیل فرسوده بودن این شهراه ترانزیتی مشکلات و حوادث زیادی را در گذشته به بار آورده بود.