با گذشت بیش از دو سال از بسته ماندن مکتب‌ها دختران بالاتر از صنف ششم در کشور، هنوزهم از بازگشایی دروازه‌ی مکتب‌ها خبری نیست و در ادامه انتقادهای ملی و بین‌المللی بار دیگر، سازمان جهانی ″آموزش بالاتر از همه″ اعلام کرده که نام افغانستان در جایگاه بدترین کشور از لحاظ ارایه خدمات آموزشی قرار دارد. […]

با گذشت بیش از دو سال از بسته ماندن مکتب‌ها دختران بالاتر از صنف ششم در کشور، هنوزهم از بازگشایی دروازه‌ی مکتب‌ها خبری نیست و در ادامه انتقادهای ملی و بین‌المللی بار دیگر، سازمان جهانی ″آموزش بالاتر از همه″ اعلام کرده که نام افغانستان در جایگاه بدترین کشور از لحاظ ارایه خدمات آموزشی قرار دارد.

در همین‌حال، شماری از فعالان حقوق زن دلیل اصلی قرار گرفتن افغانستان در جایگاه بدترین کشور از لحاظ آموزشی را بسته ماندن مکتب‌ها اعلام می‌کنند.

این در حالی‌است که سرپرست وزارت تحصیلات عالی در رأس یک هیأت در سفر به‌ولایت بامیان گفته که نقش دانشگاه‌ها و مکتب‌ها در جامعه امروزی ارزشمند است. وی گفته است که اساس پیشرفت جوامع وابسته به دانشگاه‌‌ها است؛ اما از آغازدوباره دروس دانشگاه‌ها به بانوان خبری نیست.

این در حالی‌است که پس از سقوط حکومت پیشین دختران بالاتر از صنف ششم و دانشجویان دختر را از رفتن به‌مکتب‌ها و دانشگاه‌‌ها منع شده‌‌اند و همواره مقام‌های حکومت سرپرست می‌گویند که در سدد فراهم‌سازی فضای مناسب برای آموزش دختران در افغانستان هستند.

 

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv