وزارت تحصیلات عالی، طی نامه‌ای به‌دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی دستور داده که در آزمون بهاری دختران را جذب نکنند. در این نامه آمده که ثبت‌‎نام دانشجویان دختر الی امر ثانی مجاز نیست و در صورت تخلف با متخلف برخورد خواهد شد. ازسویی‌هم، زلمی خلیلزاد، نماینده‌ی پیشین امریکا برای افغانستان می‌گوید که این تصمیم […]

وزارت تحصیلات عالی، طی نامه‌ای به‌دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی دستور داده که در آزمون بهاری دختران را جذب نکنند.

در این نامه آمده که ثبت‌‎نام دانشجویان دختر الی امر ثانی مجاز نیست و در صورت تخلف با متخلف برخورد خواهد شد. ازسویی‌هم، زلمی خلیلزاد، نماینده‌ی پیشین امریکا برای افغانستان می‌گوید که این تصمیم بیان می‌‌کند که هیچ نیت برای موقت بودن ممنوعیت بانوان از تحصیلات عالی وجود ندارد. هم‌زمان با این، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد اعلام کرده که درحال‌حاضر همه دختران بالای ۱۲ سال از آموزش در افغانستان محروم‌اند. درهمین‌حال، سخن‌گوی اتحادیه دانشگاه‌های خصوصی می‌گوید که در دیدارهای که با مقام‌های دولتی تاکید کرده‌اند که راه‌های معقول برای برون رفت از این وضعیت روی دست گرفته شود.

پس از دستور ممنوعیت آموزش دختران در دانشگاه‌ها، اینک وزارت تحصیلات عالی، طی نامه‌ای به دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی دستور داده که در آزمون بهاری دختران را جذب نکنند. براساس این نامه، قرار است کانکور عمومی نهادهای تحصیلی خصوصی در مناطق گرم‌ سیر از هشتم دلو آغاز شود‌. هم‌چنین در مناطق سردسیر این آزمون از ششم حوت آغاز خواهد شد. در این نامه آمده است که ثبت‌نام دانشجویان دختر الی امر ثانی مجاز نیست و در صورت تخلف با متخلف برخورد خواهد شد. درهمین‌حال، سخن‌گوی اتحادیه دانشگاه‌های خصوصی می‌گوید که در دیدارهای که با مقام‌های دولتی داشته‌اند تاکید کرده‌اند که راه‌های معقول برای برون رفت از این وضعیت روی دست گرفته شود.

هم‌زمان با این، استفانیا جیانینی، دست‌یار مدیر کل آموزش سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد ″یونسکو″ به‌رسانه‌ها گفته‌است که در حال‌حاضر همه دختران بالای ۱۲ سال از آموزش در افغانستان محروم‌اند: ″در حال‌حاضر همه دختران و زنان افغانستانی بالای ۱۲ سال از حق آموزش محروم هستند. آموزش، یک حق اولیه انسانی در خطر است و جهان باید به صدای این دختران و زنان گوش دهد″.

ازسویی‌هم، زلمی خلیلزاد، نماینده‌ی پیشین ایالات متحده برای افغانستان در واکنش به‎‌ممنوعیت دختران از اشتراک در آزمون کانکور سال ۱۴۰۲، تویت کرده‌است که این تصمیم بیان می‌‌کند که هیچ نیت برای موقت بودن ممنوعیت بانوان از تحصیلات عالی وجود ندارد. نماینده‌ی پیشین امریکا افزوده است که این تصمیم در مشورت با افراد کلیدی حکومت سرپرست گرفته نشده و هم‌چنان بخش بزرگ افغانستانی‌ها مخالف آن اند. به باور آقای خلیلزاد، این تصمیم رنج مردم را بیش‌تر می‌کند و افغانستان را به‌حاشیه می‌کشاند.

این در حالی‌است که وزارت تحصیلات عالی، در اواخر ماه قوس سال روان تحصیل زنان را تا امر ثانی ممنوع اعلام کرد و شماری از مقام‌های حکومت سرپرست گفتند که این ممنوعیت موقتی است. اینک، با صدور دستور تازه این وزارت، امید‌ها به تجدید نظر در تصمیم ممنوعیت تحصیل زنان، دست‌کم در سال تحصیلی پیش‌‌رو به یاس مبدل شده‌است.