با تسلط دوباره حکومت سرپرست در کشور، مقام‌های حکومت سرپرست اسم محبس زنان را به لیسه اصلاح وتربیه اطفال تغییر دادند. در این حال، همایشی به‌مناسبت “سیرت حضرت محمد مصطفی” در زندان کودکان برگزار شد. نظرمحمد ناصری، رییس محبس یا لیسه اصلاح و تربیه اطفال در این همایش می‌گوید که برای تمامی محبوسین زمینه‌ی آموزش، […]

با تسلط دوباره حکومت سرپرست در کشور، مقام‌های حکومت سرپرست اسم محبس زنان را به لیسه اصلاح وتربیه اطفال تغییر دادند.

در این حال، همایشی به‌مناسبت “سیرت حضرت محمد مصطفی” در زندان کودکان برگزار شد. نظرمحمد ناصری، رییس محبس یا لیسه اصلاح و تربیه اطفال در این همایش می‌گوید که برای تمامی محبوسین زمینه‌ی آموزش، کسب‌وکار مهیا کرده‌اند. وی همچنان افزود که حدود ۳۰۰ کودک تحت پوشش این مرکز قرار دارد. آقای ناصری همچنان هدف برگزاری این همایش را تشویق وترغیب استادان و دانش‌آموزان این لیسه خوانده‌است.

دراین حال، شماری از آگاهان سیاسی در این همایش از نهادهای مسوول خواسته اند که برای محبوسین شرایط بهتری را مهیا سازند.

همچنان شماری از مجرمان از از کار کردهای مسوولان این محبس ابراز خشنودی می‌کنند.

این در حالی‌است که مسوولان زندان‌ها وعده داده‌اند که هیچ یکی از محبوسین تحت شکنجه و ستم قرار نخواهند گرفت و کسانی که تاکنون برخلاف قانون اجراات کرده ‌اند باید زیر پیگرد نهادهای عدلی و قضایی قرار بگیرند.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv