در ادامه نگرانی از افزایش بیماری سوءتغذیه کودکان در کشور، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در گزارشی گفته که در سال جاری میلادی بیش از ۴۸ هزار کودک مبتلا به‌سوءتغذیه شدید ار در افغانستان درمان شده‌است. درهمین‌حال، سازمان صحی جهان هشدار داد و گفته است که کاهش کمک‌‌های صحی به مردم افغانستان عواقب […]

در ادامه نگرانی از افزایش بیماری سوءتغذیه کودکان در کشور، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در گزارشی گفته که در سال جاری میلادی بیش از ۴۸ هزار کودک مبتلا به‌سوءتغذیه شدید ار در افغانستان درمان شده‌است.

درهمین‌حال، سازمان صحی جهان هشدار داد و گفته است که کاهش کمک‌‌های صحی به مردم افغانستان عواقب بسیار ناگواری در پی خواهد داشت. این نهاد گفته که حمایت از بیمارستان‌‌های بزرگ نیز درحال کاهش است که این وضعیت سبب افزایش مرگ بیماران خواهد شد.

در ادامه نگرانی‌ها از افزایش بیماری سوءتغذیه کودکان در کشور، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل ″یونسف″ در گزارشی گفته است که ۴۹ هزار کودک مبتلا به‌سوء‌تغذیه در سال جاری در افغانستان درمان شدند. این نهاد مددرسان به‌دنبال نگرانی قبلی‌اش از افزایش این بیماری نزد دختران گفته که بیش از ۵۶ درصد از این کودکان دختر هستند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل افزوده است که در افغانستان علاوه بر سوء‌تغذیه، کمبود غذا و کار نیز کودکان افغانستان را تهدید می‌‌کند.

در همین‌حال، سازمان صحی جهان با ابراز نگرانی از وضعیت افغانستان هشدار داد و گفته است که کاهش کمک‌‌های صحی به مردم این کشور عواقب بسیار ناگواری در پی خواهد داشت. این نهاد افزوده است که فعالیت شمار زیادی از مراکز صحی در افغانستان تعلیق شده‌است و حمایت از بیمارستان‌‌های بزرگ نیز درحال کاهش است که این وضعیت سبب افزایش مرگ بیماران خواهد شد.

این در حالی‌است که بیشتر مردم در آستانه فقر قرار دارند و برای دریافت لقمه نانی دست به هر در‌ی می‌زنند و کودکان بیشتر بار این بحران را بر دوش می ‌کشند.

 

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv