صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد ″یونیسف″ در گزارش تازه‌ای خود از وضعیت کودکان مهاجر افغانستان نگرانی کرده و گفته که بیش از ۸٫۲ میلیون شهروند افغانستان در کشورهای ایران، پاکستان، تاجیکستان و اوزبیکستان زندگی می‌کنند. این نهاد برای تامین نیازهای کودکان افغانستان، خانواده‌های آنان و جوامع میزبان، شصت و ۶۶٫۲ میلیون دالر درخواست […]

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد ″یونیسف″ در گزارش تازه‌ای خود از وضعیت کودکان مهاجر افغانستان نگرانی کرده و گفته که بیش از ۸٫۲ میلیون شهروند افغانستان در کشورهای ایران، پاکستان، تاجیکستان و اوزبیکستان زندگی می‌کنند.

این نهاد برای تامین نیازهای کودکان افغانستان، خانواده‌های آنان و جوامع میزبان، شصت و ۶۶٫۲ میلیون دالر درخواست کرده‌است. اما، تا هنوز بخش عمده بودجه درخواستی تامین نشده‌است.

درهمین‌حال، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی در مورد رسیدگی به‎وضعیت کودکان مهاجر در کشورهای همسایه چنین دیدگاه دارند.

یونیسف همچنان گفته که بحران‌‌های طولانی در افغانستان منجر به مهاجرت و پناهندگی شهروندان این کشور شده‌است. همزمان با این آصفه استانکزی، فعال حقوق مهاجران می‌گوید که جدا از گفت‌وگوهای دیپلوماتیک، حکومت کنونی باید برای شهروندان کشور زمینه اشتغال را فراهم کند تا از هرچی بیشتر مهاجرت‌ها جلوگیری صورت گیرد.

به گفته یونیسف، در سراسر کشورهای همسایه برای ۲۰۲ هزار کودک مهاجر واکسین سرخکان فراهم کرده و ۱۳ هزار کودک مبتلا به‌سوء‌تغذیه تحت درمان قرار داده و همچنین زمینه دسترسی ۱۰۲ هزار کودک به آموزش را فراهم کرده‌است.

درعین‌حال، مریم معروف آروین، فعالان حقوق کودکان می‌گوید که کودکان در مهاجرت به‌دلیل تبعیض نژدای محدودیت‌ها و آینده مبهم را تجربه می‌کنند.

این در حالی‌است که کودکان و زنان کشور با آنکه در تحول هیچ رژیمی دست نداشته اند؛اما، همواره آسیب‌پزیرین قشر در کشور بوده‌اند.