برنامه جهانی غذا باردیگر از افزایش افراد مبلا به سوءتغذیه در افغانستان ابراز نگرانی کرده‌است. برنامه جهانی غذا گفته‌است که تعداد افراد مبتلا به سوءتغذیه در برخی مناطق افغانستان سه برابر شده‌است. مونا شیخ رئیس بخش سوءتغذیه سازمان جهانی غذا در افغانستان با انتشار ویدیویی در صفحه اکس این سازمان، گفته که برنامه جهانی غذا […]

برنامه جهانی غذا باردیگر از افزایش افراد مبلا به سوءتغذیه در افغانستان ابراز نگرانی کرده‌است. برنامه جهانی غذا گفته‌است که تعداد افراد مبتلا به سوءتغذیه در برخی مناطق افغانستان سه برابر شده‌است.

مونا شیخ رئیس بخش سوءتغذیه سازمان جهانی غذا در افغانستان با انتشار ویدیویی در صفحه اکس این سازمان، گفته که برنامه جهانی غذا در سال جاری میلادی، تنها قادر خواهد بود که برای درمان ۱.۶ میلیون کودک مبتلا به سوءتغذیه کمک کند. به گفته‌ی او، در حال حاضر ۲۷۰۰ مرکز بهداشتی فعال در سراسر افغانستان است. وی افزود که در این مراکز به کودکان و زنان مبتلا به سوءتغذیه‌ خدمات درمانی ارائه می‌شود: «سال‌ گذشته برنامه جهانی غذا تخمین زده بود که ۸۰۰ زن حامله و شیرده دچار سوءتغذیه شوند؛ اما آمارها از مرز این رقم عبور کرد و به ۱.۲ میلیون تن رسید. تخمین زده می‌شود که امسال این رقم افزایش بیشتری داشته باشد. این سازمان، در حال حاضر توزیع کمک‌های غذایی به خانواده‌ها را کاهش داده که این امر منجر به افزایش آمار مبتلایان به سوءتغذیه خواهد شد».

شماری از آگاهان امور اقتصادی می‌گویند که عامل اصلی افزایش سوءتغذیه کودکان، فقر و نبود زمینه‌های کاری است. به گفته‌ی آنان اگر حکومت سرپرست پروژه‌هایی را در راستای فقرزدایی عملی نکند، رقم کودکان مبتلا به سوءتغذیه در آینده افزایش خواهد یافت.

این در حالیست که سازمان ملل متحد اعلام کرد که مقدار اندکی از سه میلیارد دالر مورد نیاز کمک به افغانستان را دریافت کرد‌ه‌است. این سازمان از جامعه جهانی خواسته تلاش‌ها برای حمایت از مردم افغانستان را افزایش دهد.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv