در ادامه‌ی نگرانی‌ها مبنی بر اوضاع نابسامان کودکان نوزاد در افغانستان، سازمان صحی جهان اعلام کرده که روزانه بیش‌تر از ۱۶۰ نوزاد در اثرعوامل قابل جلوگیری، از بین می‌روند. این سازمان تاکید کرده که باید برای نجات جان کودکان و سلامت مادران، تلاش‌ها بیش‌تر شود؛ اما، سخنگوی وزارت صحت این آمار را بی‌بنیاد می‌داند و […]

در ادامه‌ی نگرانی‌ها مبنی بر اوضاع نابسامان کودکان نوزاد در افغانستان، سازمان صحی جهان اعلام کرده که روزانه بیش‌تر از ۱۶۰ نوزاد در اثرعوامل قابل جلوگیری، از بین می‌روند.

این سازمان تاکید کرده که باید برای نجات جان کودکان و سلامت مادران، تلاش‌ها بیش‌تر شود؛ اما، سخنگوی وزارت صحت این آمار را بی‌بنیاد می‌داند و می‌افزاید که برای درمان نوزادان و مادران بیمار، مراکز درمانی ایجاد شده‌است. این در حالی‌است که بربنیاد گزارش نهادهای امدادی، نیمی از جمعیت افغانستان با گرسنگی مواجه‌ اند و میلیون‌ها تن دیگر، به کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز دارند.

سازمان صحی جهان در صفحه تویترش نگاشته که روزانه دست‌کم ۱۶۷ نوزاد در اثر عوامل قابل پیش‌گیری در افغانستان، می‌میرد. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای گفته که ما باید برای نجات جان و بهبود سلامت مادران و کودکان سریع عمل کنیم.

بخشی از اعلامیه سازمان صحی جهان: ″آیا می‌دانستید که روزانه ۱۶۷ نوزاد در افغانستان به‌دلیل مرگ‌ومیر کودکان قابل پیشگیری، جان خود را از دست می‌دهند؟! ما باید برای نجات جان و بهبود سلامت مادر و کودک، سریع عمل کنیم.″

درهمین‌حال، سخنگوی وزارت صحت عامه آمار اعلام شده از سوی سازمان صحی جهان را بی‌بنیاد می‌داند و می‌افزاید که در یک‌سال و چندماه پسین، مراکزی درمانی برای مداوای کودکان و مادران ایجاد شده‌است.

گفتنی‌است که گزارش نهادهای امدادی، تاثیر ناامنی حاد غذایی در افغانستان را ویرانگر می‌دانند. به‌گونه‌ای که نزدیک به ۲۰ میلیون تن از شهروندان کشور در معرض خطر سو تغذیه و بیماری‌‌های عفونی قرار دارند. در حال‌حاضر، گفته می‌‌شود که نیمی از جمعیت افغانستان با گرسنگی مواجه‌ اند و ۲۸ میلیون تن دیگر، به کمک‌های بی‌درنگ بشردوستانه نیاز دارند.