پس ازتسلط دوباره حکومت سرپرست در افغانستان، اقتصاد این کشور به رکود مواجه شد و بسیاری از کشورهای جهان کمک‌های‌شان را قطع کردند که با قطع این کمک‌ها بحرانی بشری نیز روز‌به‌روز افزایش می‌آبد. در تازه‌ترین سازمان بین‌‌المللی مبارزه علیه گرسنگی می‌گوید که با تسلط دوباره‌  حکومت سرپرست بر افغانستان، شمار افراد افسرده بیش از […]

پس ازتسلط دوباره حکومت سرپرست در افغانستان، اقتصاد این کشور به رکود مواجه شد و بسیاری از کشورهای جهان کمک‌های‌شان را قطع کردند که با قطع این کمک‌ها بحرانی بشری نیز روز‌به‌روز افزایش می‌آبد.

در تازه‌ترین سازمان بین‌‌المللی مبارزه علیه گرسنگی می‌گوید که با تسلط دوباره‌  حکومت سرپرست بر افغانستان، شمار افراد افسرده بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته است. سازمان مبارزه علیه گرسنگی همچنان می‌گوید که پس از ایجاد یک خط تماس تلفنی در سال ۲۰۲۲ که توسط کمیته اضطراری بلایای بریتانیا حمایت می شود با برگزاری دو هزار و شصت جلسه تخصصی روان درمانی با سیزده کارمند در این بخش خدمات ارایه کرده‌است. هرچند این نهاد آماری مشخصی از این افراد ارایه نکرد، اما افزوده که شمار آنان در مقایسه با سال‌های گذشته افزایش چشم‌گیری داشته است.

در همین‌حال، معروف قادری، رییس اتحادیه ملی کارگران افغانستان می‌‌گوید که بسیاری از خانواده‌ها به‌دلیل فقر مجبور به انجام کارهای شاقه و سنگین بالای فرزندان خود شده اند و تعداد این کودکان افزایش یافته است.

از سوی‌هم شماری از روانشناسان با ابراز نگرانی از وضعیت کنونی کشور می‌گویند که فقر وبیکاری دلیل عمده افسردگی بسیاری از افراد در کشور است. آنان می‌گویند که مردم افغانستان با چالش‌های سلامت روان روبه‌رو هستند.

این در حالی‌است که با روی کار آمدن دوباره حکومت سرپرست در افغانستان و وضع محدودیت‌‌ها علیه شهروندان کشور به‌‌ویژه زنان، آمار افسردگی در میان دختران و زنان نیز افزایش یافته است.

 

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv