دفتر هماهنگ‌کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد ″اوچا″ گزارش داده‌است که تغییرات آب‌وهوا در افغانستان دسترسی خانواده‌‌ها به آب را شصت درصد کاهش داده‌است. ارزیابی‌های اوچا نشان می‌‌دهد که میزان خانواده‌هایی که با کمبود آب در افغانستان مواجه هستند در سال ۲۰۲۱ به ۴۸ درصد می‌رسید؛ اما این رقم در سال ۲۰۲۲ به شصت درصد […]

دفتر هماهنگ‌کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد ″اوچا″ گزارش داده‌است که تغییرات آب‌وهوا در افغانستان دسترسی خانواده‌‌ها به آب را شصت درصد کاهش داده‌است.

ارزیابی‌های اوچا نشان می‌‌دهد که میزان خانواده‌هایی که با کمبود آب در افغانستان مواجه هستند در سال ۲۰۲۱ به ۴۸ درصد می‌رسید؛ اما این رقم در سال ۲۰۲۲ به شصت درصد افزایش یافته‌است. این دفتر ملل متحد گفته که حدود ۴۷۹ میلیون دالر در سال ۲۰۲۳ میلادی برای مهار بحران آب، حفظ‌الصحه و تسریع خدمات در این زمینه، در افغانستان نیاز است.

همزمان با این، شماری از شهروندان کشور از عدم دسترسی به آب اشامیدنی شکایت کرده و خواهان رسیدگی حکومت کنونی به معضله کمبود آب اشامیدنی شده‌اند.

درهمین حال، صفی‌الله رییس آبرسانی و فاضلاب شهر کابل با تایید گزارش اوچا خواهان همکاری نهادهای بین المللی برای بهبود سیستم آبرسانی به شهروندان کشور شده‌است.

این در حالی‌است که افغانستان طی چند سال اخیر با خشک‌سالی شدید مواجه است و از سوی دیگر بارندگی‌‌های سیل‌‌آسا ناشی از تغییرات اقلیمی نیز باعث تخریب منابع آب کشور شده‌است.