وزارت صحت عامه از آغازکمپاین سراسری واکسین پولیو در کشور خبرداده وافزوده است که هدف این کمپاین واکسین کردن بیش ۱۱ میلیون کودک زیر سن پنج سال در مقابل ویروس وحشی پولیو است. این وزارت همچنان گفته است که یک هفته بعد در زون شمال کمپاین واکسین پولیو راه اندازی می‌شود و به‌کودکانی که بین […]

وزارت صحت عامه از آغازکمپاین سراسری واکسین پولیو در کشور خبرداده وافزوده است که هدف این کمپاین واکسین کردن بیش ۱۱ میلیون کودک زیر سن پنج سال در مقابل ویروس وحشی پولیو است.

این وزارت همچنان گفته است که یک هفته بعد در زون شمال کمپاین واکسین پولیو راه اندازی می‌شود و به‌کودکانی که بین ۲۴ و ۵۶ ماه عمر دارد تابلیت‌های میبندازول که برای تداوی بیماری‌های ناشی از کرم روده استفاده می‌شود داده می‌شود.

داکتر قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت عامه ثبت پنج واقعه پولیو در سال ۲۰۲۳ در کشور را نگران کننده خواند و تاکید کرد که به‌همکاری شریکای خود بیماری پولیورا در کشور محو خواهند کرد. آقای عباد خواهان حمایت همه مردم ازفعالیت‌ها برای محو این بیماری در کشور شد.

بیماری فلج کودکان عمدتا قابل درمان نیست، افغانستان و پاکستان تنها کشورهایی هستند که در آن این بیماری هنوز ریشه‌‌کن نشده‌است. از آغاز سال روان میلادی تاکنون موارد مثبت بیماری فلج کودکان در افغانستان بیشتر در مناطق جنوبی و شرقی این کشور ثبت شده‌است، مناطقی که با پاکستان مرز مشترک دارند.