رییس اداره سوءتغذیه صندوق کودکان سازمان ملل متحد، در صفحه تویترش با ابراز نگرانی گفته است که حدود ۲٫۸ میلیون زن و دختر در افغانستان با بیماری سوءتعذیه مبتلا اند. این مقام یونیسف در ادامه افزوده است که دسترسی بانوان افغانستان به غذاهای مغذی و حمایت از آنان، می‌تواند سوءتعذیه را از میان بردارد. در […]

رییس اداره سوءتغذیه صندوق کودکان سازمان ملل متحد، در صفحه تویترش با ابراز نگرانی گفته است که حدود ۲٫۸ میلیون زن و دختر در افغانستان با بیماری سوءتعذیه مبتلا اند.

این مقام یونیسف در ادامه افزوده است که دسترسی بانوان افغانستان به غذاهای مغذی و حمایت از آنان، می‌تواند سوءتعذیه را از میان بردارد. در همین‌حال، بعضی از مدافعان حقوق زن با ابراز نگرانی از وضع کنونی زنان می‌گویند که ادامه ممنوعیت کار زنان در افغانستان، سبب مشکلات فراوان برای آنان می‌شود. این در حالی‌است که بربنیاد واپسین گزارش‌های نهادهای امدادی، در حال‌حاضر، بالغ بر بیست میلیون تن در افغانستان نیاز به‌کمک های بشردوستانه دارند.

رییس اداره سوءتغذیه صندوق کودکان سازمان ملل متحد ” یونیسف” میلیون‌ها دختر و زن افغانستان را دچار سوءتغذیه خوانده‌است. ملانی گالوین، رییس اداره سوءتغذیه یونیسف در تویتر‌ش نوشته است که در افغانستان بیش از ۲٫۸ میلیون دختر و زن دچار سوءتغذیه استند.

در همین‌حال، شماری از زنان می‌گویند که ادامه ممنوعیت کار زنان و نداشتن منبع درآمد درست، بانوان افغانستان را با چالش‌های فراوان دچار خواهد کرد.

گفتنی‌است که ملانی گالوین، رییس اداره سوءتغذیه صندوق کودکان سازمان ملل متحد گفته است که با در دسترس قراردادن غذا‌های مغذی و پشتی‌بانی از مادران قبل، حین و بعد از بارداری، بیماری سوءتغذی می‌‌تواند از بین برود. این در حالی‌است که بربنیاد واپسین گزارش‌های نهادهای امدادی، در حال‌حاضر، بالغ بر ۲۰ میلیون تن در افغانستان نیاز به‌کمک‌های بی‌درنگ دارند.