در پی وضع محدودیت بر ادامهی کارمندان زن در سازمان ملل متحد در افغانستان، انتونیو گویترش، دبیرکل این سازمان، بار دیگر از رویکرد حکومت سرپرست در قبال کار زنان انتقاد کرد. دبیرکل سازمان ملل متحد می‌گوید که حضور کارمندان زن برای ادامه فعالیت کمک‌رسانی یک امرضروری است. در همین‌حال، شماری از فعالان حقوق زن بار […]

در پی وضع محدودیت بر ادامهی کارمندان زن در سازمان ملل متحد در افغانستان، انتونیو گویترش، دبیرکل این سازمان، بار دیگر از رویکرد حکومت سرپرست در قبال کار زنان انتقاد کرد.

دبیرکل سازمان ملل متحد می‌گوید که حضور کارمندان زن برای ادامه فعالیت کمک‌رسانی یک امرضروری است. در همین‌حال، شماری از فعالان حقوق زن بار دیگر از ادامه محدودیت‌های علیه زنان انتقاد می‌کنند و خواستار لغو محدودیت علیه زنان شده‌اند.

درادامه‌ی واکنش‌ها مبنی به منع کار کارمندان زن در سازمان ملل متحد در افغانستان، انتونیو گویترش، دبیر کل این ساز مان، با انتقاد از رویکرد حکومت سرپرست در قبال کار زنان، حضور کارمندان زن برای ادامه فعالیت‌های کمک‌رسانی را یک امرضروری دانسته و تاکید کرده با آنکه در تصمیم‌گیری در رساندن کمک‌‌های بشردوستانه به زنان کم‌تر فرصت داده‌شده؛ اما زمانی که آنها در این تصمیم‌‌گیری‌‌ها مشارکت داشته‌‌اند، پیامدهای خوبی داشته‌است: ″کارمند زن در سازمان ملل متحد برای انجام کار‌ ما از جمله فراهم‌‌آوری کمک‌های نجات‌دهنده ضروری است. زمانی که زنان و دختران در روند تصمیم‌گیری دخیل شوند، نتایج آن برای همه قوی‌‌تر می‌شود″.

در همین‌حال، شماری از فعال عرصه حقوق زن محرومیت زنان و دختران را از کار و تحصیل فاجعه‌بار خواند و می‌گویند ادامه ممنوعیت زنان و دختران از کار و آموزش و تحصیل سبب به‌جود آمدن بحران شدید بشری در کشورمی‌شود. آنان از نهادهای پشتی‌بان عرصه حقوق زن، خواهان برداشتن گام‌های عملی برای تامین حقوق زنان و دختران در کشور شده‌اند.

گفتنی‌است با پایان مهلت ۴۸ ساعته سازمان ملل برای عدم حضور کارمندانش در دفاتر این سازمان در افغانستان، این مهلت تا ۱۵ ماه ثور تمدید شده‌است. در حالی سازمان ملل متحد وادار به‌تمدید این مهلت می‌شود که مقام‌های حکومت سرپرست تاکنون در مورد لغو منع کار کارمندان زن در سازمان ملل متحد چیز نگفته‌اند.