در ادامه روند برنامه حسابدهی دولت به ملت، محمد یوسف مستری، رییس عمومی اداره تنظیم امور زندان‌‌ها می‌گوید که یک ۱۲۳۰ شهروند کشور که در ایران زندانی بودند، در یک سال گذشته به‌زندان‌‌های کشور انتقال شده‌اند و بیش از سه هزار تن در ماه مبارک رمضان و دو عید از زندان‌ها آزاد شده‌‌اند. به گفته‌ […]

در ادامه روند برنامه حسابدهی دولت به ملت، محمد یوسف مستری، رییس عمومی اداره تنظیم امور زندان‌‌ها می‌گوید که یک ۱۲۳۰ شهروند کشور که در ایران زندانی بودند، در یک سال گذشته به‌زندان‌‌های کشور انتقال شده‌اند و بیش از سه هزار تن در ماه مبارک رمضان و دو عید از زندان‌ها آزاد شده‌‌اند.

به گفته‌ محمد یوسف، در حبس ۹۸۱ زندانی دیگر تخفیف آمده است.

وی می‌گوید که در حال‌حاضر ۱۶ هزار تن در بازداشتگاه‌های کشور در بازداشت به سر می‌برند. وی همچنان می‌گوید که ۱۶ شهروند خارجی به‌‌شمول پنج زن در زندان‌های کشور زندانی‌اند.

رییس عمومی اداره تنظیم امور زندان‌ها از ایجاد برخی سهولت‌‌ها در زندان‌های کشور نیز خبر داده و گفته است که زمینه یادگیری حرفه‌‌هایی مثل خیاطی، فلزکاری، ترمیم موتر و بخش برق در زندان‌ها فراهم شده‌است.

وی همچنان می‌گوید که در یک‌ سال گذشته قانون اصلاح زندان‌ها مورد بازنگری قرار گرفته و برنامه‌های متعددی در کنار طرح مبارزه با فساد در نظر گرفته شده‌است. وی همچنان می‌گوید که تلاش‌‌های این اداره برای انتقال زندانیان افغانستان از دیگر کشورها به‌افغانستان آغاز شده‌است.