دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان ″یوناما″ در گزارش تازه‌اش گفته است که افغانستان در میان ۱۰ کشور جهان قرار گرفته است که بیشترین آمار مرگ‌‌ومیر مادران و نوزادن را دارند. درهمین‌حال، شماری از داکتران نسایی والادی مهاجرت داکتران متخصص نسای ولادی و همچنان اجازه ندادن دختران دانشجوی قابله برای گذراندن امتحان دولتی […]

دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان ″یوناما″ در گزارش تازه‌اش گفته است که افغانستان در میان ۱۰ کشور جهان قرار گرفته است که بیشترین آمار مرگ‌‌ومیر مادران و نوزادن را دارند.

درهمین‌حال، شماری از داکتران نسایی والادی مهاجرت داکتران متخصص نسای ولادی و همچنان اجازه ندادن دختران دانشجوی قابله برای گذراندن امتحان دولتی در کشور را سبب افزایش آمار مرگ‌ومیر مادران می‌دانند.

دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان “یوناما” با نشر گزارش جدیداش گفته است که افغانستان در میان ۱۰ کشور جهان که بیشترین آمار مرگ‌‌ومیر مادران و نوزادن را دارد، قرار گرفته است. در این گزارش گفته شده که سالانه بیش از ۴٫۵ میلیون زن و نوزاد در جهان در جریان دوران حاملگی، ولادت یا در هفته‌های نخست پس از ولادت به‌دلیل عوامل قابل جلوگیری می‌‌میرند که برابر یک مرگ در هر هفت ثانیه است.

در همین‌حال، شماری از داکتران نسایی والادی می‌گویند که مرگ‌ومیر مادران و نوزادن در افغانستان بلندترین آمار را در آسیا دارد. آنان دلیل آنرا مهاجرت داکتران متخصص نسای ولادی و همچنان اجازه ندادن دختران دانشجوی قابله برای گذراندن آزمون دولتی خوانده می‌گویند که این عوامل سبب شده که خدامت صحی در بخش‌های نسای ولادی کاهش یابد.

این در حالی‌است که پیش از این صندوق جمعیت سازمان ملل متحد اعلام کرده بود که افغانستان بلندترین آمار مرگ‌ومیر مادران در آسیا را دارد. گفتنی‌است که نهادهای جهانی از قبیل سازمان جهانی صحت، صندوق حمایت از کودکان و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در تلاش معکوس‌ کردن این آمار در جهان هستند.