با آغاز سال جدید خورشیدی، توماس وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان گفته که بزرگ‌ترین امید واشنگتن این است که دختران و زنان افغانستان به مکتب و کار برگردند. از سویی هم، رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان گفته که افغانستان با ثبات وابسته به لغو سیاست‌های افراطی است. […]

با آغاز سال جدید خورشیدی، توماس وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان گفته که بزرگ‌ترین امید واشنگتن این است که دختران و زنان افغانستان به مکتب و کار برگردند.
از سویی هم، رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان گفته که افغانستان با ثبات وابسته به لغو سیاست‌های افراطی است.
همزمان با این، کارشناسان سازمان ملل گفته اند که آموزش باکیفیت باید به‌طور یک‌سان برای همه در افغانستان در دسترس باشد.
در کنار این، حامد کرزی رییس جمهور پیشین نیز در یک پیام نوروزی گفته که گفتمان ملی بی‌درنگ در افغانستان آغاز شود.
مهمانان آخر خط
دکتر سیدصمیم شمسی، استاد دانشگاه
حافظ خالد، آگاه مسایل سیاسی
سید قریب‌الله سادات، آگاه مسایل سیاسی