هند پس از عضویت دایمی در سازمان شانگهای، برای نخستین‌بار به‌روز سه‌شنبه میزبان اعضای این نشست است. رسانه‌های هندی گزارش داده اند که در نشست روز سه‌شنبه، مساله افغانستان نیز مورد بحث است. در کنار این، گفته می‌شود که ناآرامی و بی‌ثباتی احتمالی کشورهای آسیای مرکزی از بحث‌های مهم این نشست است. کارشناسان سیاسی می‌گویند […]

هند پس از عضویت دایمی در سازمان شانگهای، برای نخستین‌بار به‌روز سه‌شنبه میزبان اعضای این نشست است.
رسانه‌های هندی گزارش داده اند که در نشست روز سه‌شنبه، مساله افغانستان نیز مورد بحث است.
در کنار این، گفته می‌شود که ناآرامی و بی‌ثباتی احتمالی کشورهای آسیای مرکزی از بحث‌های مهم این نشست است.
کارشناسان سیاسی می‌گویند که اجلاس سه‌شنبه به خاطری حایز اهیمت است که ایران به‌گونه رسمی عضو شانگهای می‌شود.
مهمانان آخر خط
خلیل ‌احمد نادم، عضو هیات رهبری حرکت ملی خط سوم
محمد عیسی اسحاق‌زی، رییس کانگرس ملی افغانستان
محمد رفیق صادقیار، آگاه مسایل سیاسی

 

 

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv