معاون دبیر شورای امنیت روسیه گفته که ثبات در افغانستان سال‌ها طول خواهد کشید و روسیه علاقه‌مند است که این روند را تا حد امکان کوتاه کند. این مقام بلندپایه روسی افزوده که در آسیای مرکزی، چالش‌های امنیتی روسیه در سطر اول از افغانستان است. اما در سویی دیگر، مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رییس وزیران […]

معاون دبیر شورای امنیت روسیه گفته که ثبات در افغانستان سال‌ها طول خواهد کشید و روسیه علاقه‌مند است که این روند را تا حد امکان کوتاه کند.
این مقام بلندپایه روسی افزوده که در آسیای مرکزی، چالش‌های امنیتی روسیه در سطر اول از افغانستان است.
اما در سویی دیگر، مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رییس وزیران حکومت سرپرست به کشورهای همسایه و جهان اطمینان می‌دهد که از خاک افغانستان به آنان هیچ آسیبی نخواهد رسید.
آقای کبیر تاکید کرده که د-اعش در افغانستان سرکوب شده و جای نگرانی وجود ندارد.
مولوی کبیر خواهان تعامل مثبت در فضای احترام متقابل با کشورهای جهان نیز شده است.
مهمانان آخر خط
محمد آصف فقیری، نویسنده و پژوهشگر
سید قریب‌الله سادات، فعال سیاسی

 

 

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv