کابل دوشنبه شب گواه درگیری چندین ساعته میان نیروهای امارت اسلامی و جنگ جویان گروه د-اعش بود، نیروهای حکومت سرپرست یک مخفی‌گاه گروه داعش را در منطقه کارته نو، شهر کابل مورد حمله قرار دادند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی در تویترش نگاشته است که در این عملیات شماری از اعضای گروه داعش کشته […]

کابل دوشنبه شب گواه درگیری چندین ساعته میان نیروهای امارت اسلامی و جنگ جویان گروه د-اعش بود، نیروهای حکومت سرپرست یک مخفی‌گاه گروه داعش را در منطقه کارته نو، شهر کابل مورد حمله قرار دادند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی در تویترش نگاشته است که در این عملیات شماری از اعضای گروه داعش کشته شده اند.
این در حالیست‌که هفته گذشته رییس جمهور روسیه در نشست فارمت مسکو در مورد افغانستان گفته است به شمول د-اعش و ال‌قاعده گروه مختلف تروریستی بین‌المللی در افغانستان در حال فعال‌ترشدن است.
از سوی هم به اساس یک تحقیق دانشگاه جورج میسون امریکا، د-اعش در افغانستان در حال رشد است.
مهمانان
دکتر نوراحمد خالدی، تحلیل‌گر مسایل افغانستان
عبدالرحمان الهی، استاد دانشگاه