در ادامه نگرانی‌ها از وضعیت افغانستان، شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه‌یی گفته که انتظارات این سازمان از کابل برآورده نشده است. شورای امنیت گفته که سازمان ملل از یک افغانستان صلح‌آمیز، باثبات و مرفه پشتیبانی می‌کند. از سویی هم، سراج‌الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله گفته که جهان نباید در تعامل با […]

در ادامه نگرانی‌ها از وضعیت افغانستان، شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه‌یی گفته که انتظارات این سازمان از کابل برآورده نشده است.
شورای امنیت گفته که سازمان ملل از یک افغانستان صلح‌آمیز، باثبات و مرفه پشتیبانی می‌کند.
از سویی هم، سراج‌الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله گفته که جهان نباید در تعامل با افغانستان سیاست دوپهلو را بازی کند.
آقای حقانی افزوده که تعامل با افغانستان به نفع کشورهای همسایه، منطقه و جهان است.
در کنار این، نصیراحمد فایق سرپرست دفتر نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل گفته که تمرکز سازمان ملل در افغانستان باید روی تشکیل حاکمیت فراگیر باشد.

مهمانان
عبدالشکور صبوری، رییس پالیسی مرکز مطالعات و پالیسی‌های افغانستان
دکتر عبدالصادق حمیدزوی، آگاه مسایل سیاسی
محمد باقر محسنی، نویسنده