گفتگوهای هیات‌های امریکا و حکومت سرپرست امروز دوشنبه هم در دوحه پایتخت قطر ادامه خواهد یافت. جانب امریکایی و مقام های حکومت سرپرست تاهنوز در مورد مسایلی که در روز نخست مذاکرات مطرح شده، چیزی نگفته اند. اما پیش از این، امیرخان متقی در باره نتایج این مذاکرات ابراز خوشبینی کرده بود. در سویی دیگر، […]

گفتگوهای هیات‌های امریکا و حکومت سرپرست امروز دوشنبه هم در دوحه پایتخت قطر ادامه خواهد یافت.
جانب امریکایی و مقام های حکومت سرپرست تاهنوز در مورد مسایلی که در روز نخست مذاکرات مطرح شده، چیزی نگفته اند.
اما پیش از این، امیرخان متقی در باره نتایج این مذاکرات ابراز خوشبینی کرده بود.
در سویی دیگر، برخی از کارشناسان به این باورند که این نشست برای امریکا و حکومت سرپرست مفید است اما برخی دیگر به نتایج این نشست بی باور هستند و تاکید دارند که در نهایت این نشست مفیدیت خاصی نخواهد داشت.
حال دیده شود که در پایان این نشست، طرف ها روی کدام موارد توافق می‌کنند؟
پس از این نشست، آیا مردم افغانستان شاهد تغییراتی خواهند بود؟
انتظارها از این گفتگوها از دید کارشناسان در چه سطح است؟
مهمانان آخر خط
محمد عمر نهضت، رییس حزب آما
قاضی نجیب الله جامع، آگاه مسایل سیاسی
احمد خان اندر، تحلیل‌گر مسایل افغانستان

 

 

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv