ندامحمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت سرپرست در دیدار با سفیر پاکستان در کابل گفته که مدافعان کنونی حقوق بشر به نام حقوق بشر می‌کوشند در امور داخلی افغانستان دخالت کنند. آقای ندیم افزوده که به هیچ کسی اجازه داده نمی‌شود که به فرهنگ و مفکوره افغان‌ها انتقاد کند. او این را هم گفته […]

ندامحمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت سرپرست در دیدار با سفیر پاکستان در کابل گفته که مدافعان کنونی حقوق بشر به نام حقوق بشر می‌کوشند در امور داخلی افغانستان دخالت کنند.
آقای ندیم افزوده که به هیچ کسی اجازه داده نمی‌شود که به فرهنگ و مفکوره افغان‌ها انتقاد کند.
او این را هم گفته که مدافعان حقوق بشر از ظلم و جنایات حکومت‌های گذشته چشم‌پوشی می‌کنند.
در کنار این، بخش زنان سازمان ملل متحد در بیانیه‌یی گفته که با تیم مردانه در افغانستان کار نمی‌کنند.
بخش زنان سازمان ملل افزوده که در هیچ جای دنیا به‌جز افغانستان ماموریت‌های سازمان ملل به چالش کشیده نشده‌است.
مهمانان آخر خط
سید محسن حسینی، رییس مجمع علمای جعفری زون شمال
محمد موسی سعادت، آگاه مسایل سیاسی
محمد اسحاق اتمر، استاد دانشگاه

 

 

 

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv