در ادامه انتقادها از سیاست‌های سختگیرانه در برابر زنان، هیدر بار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر گفته که تعامل کشورها با حاکمیت فعلی افغانستان بر رفتار آنان تاثیری نداشته است. هیدر بار افزوده که دیدبان حقوق بشر به دنبال دادگاه کیفری بین المللی است تا در رابطه به افغانستان، از جمله در مورد نقض […]

در ادامه انتقادها از سیاست‌های سختگیرانه در برابر زنان، هیدر بار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر گفته که تعامل کشورها با حاکمیت فعلی افغانستان بر رفتار آنان تاثیری نداشته است.
هیدر بار افزوده که دیدبان حقوق بشر به دنبال دادگاه کیفری بین المللی است تا در رابطه به افغانستان، از جمله در مورد نقض حقوق زنان و دختران اقدام کند.
خانم بار تاکید کرده که زمان آن فرا رسیده که در مورد مجازات حکومت سرپرست صحبت شود.
در سویی دیگر، حکومت سرپرست همواره تاکید کرده که حاکمیت فعلی در داخل و بیرون از کشور رفتار مناسب داشته و حقوق مردم افغانستان بر اساس شریعت تامین است.
مهمانان آخر خط
دکتر ثریا پیکان، استاد دانشگاه و فعال حقوق زن
بصیر دهزاد، استاد دانشگاه و معاون انجمن حقوقدانان افغانستان
ادریس محمدی زازی، استاد دانشگاه و فعال سیاسی

 

 

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv