در ادامه نگرانی‌ها از پابرجابودن بن‌بست در تعامل رسمی جهان با حکومت سرپرست، وزارت خارجه امریکا گفته که تداوم حمله‌ها به حقوق مردم افغانستان به ویژه حقوق زنان و دختران، کسب مشروعیت بین‌المللی را برای حکومت سرپرست دشوار خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفته تا زمانی‌که حکومت سرپرست به سرکوب مردم پایان ندهد به […]

در ادامه نگرانی‌ها از پابرجابودن بن‌بست در تعامل رسمی جهان با حکومت سرپرست، وزارت خارجه امریکا گفته که تداوم حمله‌ها به حقوق مردم افغانستان به ویژه حقوق زنان و دختران، کسب مشروعیت بین‌المللی را برای حکومت سرپرست دشوار خواهد کرد.
سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفته تا زمانی‌که حکومت سرپرست به سرکوب مردم پایان ندهد به رسمیت شناخته نمی‌شود.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایالات متحده افزوده که برای به رسمیت شناخته شدن بین المللی اول باید مشروعیت حاصل شود.
در کنار این، کمیسار حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته که حکومت سرپرست، روان زنان و دختران افغانستان را ضربه زده‌است.
کمیسار حقوق بشر سازمان‌ملل افزوده که حکومت سرپرست با سرکوب دختران مانع توسعه افغانستان نیز می‌شود.
این در حالیست که حکومت سرپرست همواره تاکید کرده که حقوق همه‌ی مردم افغانستان به‌شمول دختران و زنان محفوظ است و هیچ جای نگرانی هم وجود ندارد.
مهمانان آخر خط
سید ذکرالله هاشمی، آگاه مسایل سیاسی
میرویس آشفته، مسوول دفتر مطبوعاتی حرکت ملی خط سوم

 

 

Join us on Social Media:
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv