به دنبال تلاش‌های بی‌نتیجه دوساله حکومت سرپرست برای کسب مشروعیت بین‌المللی، جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید می‌گوید که ط‌البان روز تا روز با کسب مشروعیت بین‌المللی فاصله گرفته اند. آقای کربی افزوده که حاکمیت فعلی افغانستان برخلاف وعده‌های خود در مورد حکومت‌داری و برخورد با زنان و دختران عمل کرده و در […]

به دنبال تلاش‌های بی‌نتیجه دوساله حکومت سرپرست برای کسب مشروعیت بین‌المللی، جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید می‌گوید که ط‌البان روز تا روز با کسب مشروعیت بین‌المللی فاصله گرفته اند.
آقای کربی افزوده که حاکمیت فعلی افغانستان برخلاف وعده‌های خود در مورد حکومت‌داری و برخورد با زنان و دختران عمل کرده و در مسیر خلاف خواست جهان حرکت می‌کند.
سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید تاکید کرده که با این وضعیت، واشنگتن قصدی برای به رسمیت‌شناختن ط‌البان ندارد.
این در حالیست که حکومت سرپرست همواره گفته که به تعهداتش با جهان عمل کرده و حاکمیت فعلی نیز معیارهای به رسمیت شناخته شدن را تکمیل کرده‌است.
مهمانان آخر خط
دکتر احمدغنی خسروی، استاد دانشگاه لیبرال آرت یونیورستی برلین
دکتر سمیع‌الله پویا، عضو ارشد علمی انستیتوت شرق‌شناسی روسیه
مفتی محمد اجمل سالار، فعال سیاسی

 

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv