پس از آنکه اظهارات آمینه محمد معاون دبیر کل سازمان ملل در مساله رسمیت شناسی حکومت سرپرست واکنش برانگیز شد، حالا روسیه و امریکا دو قدرت بزرگ جهانی از عدم به‌رسمیت‌شناسی امارت اسلامی سخن می‌زنند. وزارت خارجه روسیه می‌گوید که بدون عملی‌شدن تعهدات بین‌المللی، مسکو حکومت سرپرست را به رسمیت نمی‌شناسد. وزارت خارجه امریکا نیز […]

پس از آنکه اظهارات آمینه محمد معاون دبیر کل سازمان ملل در مساله رسمیت شناسی حکومت سرپرست واکنش برانگیز شد، حالا روسیه و امریکا دو قدرت بزرگ جهانی از عدم به‌رسمیت‌شناسی امارت اسلامی سخن می‌زنند.
وزارت خارجه روسیه می‌گوید که بدون عملی‌شدن تعهدات بین‌المللی، مسکو حکومت سرپرست را به رسمیت نمی‌شناسد.
وزارت خارجه امریکا نیز گفته که در حال حاضر برنامه‌یی در پیوند به دادن مشروعیت جهانی به حکومت سرپرست روی میز ندارد.
اما دستگاه دیپلماسی حکومت سرپرست همواره گفته که حاکمیت جدید افغانستان تمامی شرط‌های به رسمیت شناخته‌شدن را تکمیل کرده‌است.
حالا پرسش اساسی این است که چرا جهان نمی‌تواند حکومت سرپرست را به‌رسمیت بشناسد؟
موانع کلیدی کدام‌ها اند؟
چرا حکومت سرپرست تاکنون نتوانسته که قناعت جهان را در این زمینه فراهم کند؟
آیا مشروعیت داخلی کسب شده که امارت اسلامی به دنبال کسب مشروعیت جهانیست؟
این و چندین پرسش دیگر را آقایان عیسی اسحاق‌زی، رییس کانگرس ملی افغانستان، محمد خالد مصلح، آگاه مسایل سیاسی و عبدالجبار اکبری، فعال سیاسی پاسخ داده اند.

 

 

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv