سفرهماهنگ ‌کننده ویژه سازمان ملل به افغانستان چی پیام میتواند داشته باشد؟ سیاست حکومت سرپرست تا این جای کار چرا قابل قبول جهان نبوده است؟ این دیدار ها و بازدید ها چرا نتیجه به دنبال ندارد؟ چی زمانی جهان با حکومت سرپرست تعامل خواهد کرد؟ و در نهایت یک ساختار سیاسی فراگیر چی زمانی از […]

سفرهماهنگ ‌کننده ویژه سازمان ملل به افغانستان چی پیام میتواند داشته باشد؟
سیاست حکومت سرپرست تا این جای کار چرا قابل قبول جهان نبوده است؟
این دیدار ها و بازدید ها چرا نتیجه به دنبال ندارد؟
چی زمانی جهان با حکومت سرپرست تعامل خواهد کرد؟
و در نهایت یک ساختار سیاسی فراگیر چی زمانی از سوی حکومت سرپرست شکل خواهد گرفت؟
مهمانان
احمد سرور، سفیر پیشین افغانستان در هند
نجیب الرحمان شمال، تحلیلگر مسایل افغانستان
ابوبکر زلاند، رییس نهضت اجتماعی و فرهنگی افغانستان

 

 

 

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv