در ادامه برگزاری نشست های پیهم در پیوند به وضعیت افغانستان، این بار نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی برای افغانستان، در نشست دو روزه در عشق آباد، در پیوند به وضعیت کشور تبادل نظر کردند. اشتراک کنندگان گفته اند که آنان به تعهدشان به مردم افغانستان و رسیدن کشور به ثبات، صلح […]

در ادامه برگزاری نشست های پیهم در پیوند به وضعیت افغانستان، این بار نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی برای افغانستان، در نشست دو روزه در عشق آباد، در پیوند به وضعیت کشور تبادل نظر کردند.
اشتراک کنندگان گفته اند که آنان به تعهدشان به مردم افغانستان و رسیدن کشور به ثبات، صلح پایدار و رفاه متعهد هستند.
آنان در بیانیه یی پایانی نشست، بر اهمیت ایجاد یک دولت فراگیر و پشتیبانی از حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی همه ی شهروندان افغانستان تاکید کرده اند.
نمایندگان اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی خواستار لغو محدودیت ها بر زنان و دختران شده و تاکید کرده اند که ادامه این وضعیت اثرات زیانباری بر افغانستان خواهد داشت.
در کنار این، آنان از حکومت سرپرست نیز خواسته اند که امارت اسلامی اجازه ندهد که خاک افغانستان به عنوان پناه گاه امن برای گروه های هراس افگن و منبع صدور هراس افگنان و افراط گرایی به کشورهای دیگر شود.
این در حالیست که حکومت سرپرست همواره تاکید کرده که حکومت جدید در افغانستان فراگیر است و حقوق زنان و دختران بر اساس شریعت اسلام تامین شده و از خاک افغانستان نیز بر ضد دیگر کشورها استفاده نمی شود.
مهمانان آخر خط
احمد سرور، سفیر پیشین افغانستان در هند
سلیم پیگیر، رییس حزب متعهد فکری افغانستان
گل آغا حسنی، آگاه مسایل سیاسی

 

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv