در ادامه خواست‌های تکراری مبنی بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان، کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در بیانیه پایانی نشست روز سه‌شنبه، خواستار تشکیل حکومت همه‌شمول با مشارکت همه گروه‌های قومی، مذهبی، و سیاسی در افغانستان شدند. معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت سرپرست در واکنش به این خواست گفته که در حکومت فعلی نمایندگانی از […]

در ادامه خواست‌های تکراری مبنی بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان، کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در بیانیه پایانی نشست روز سه‌شنبه، خواستار تشکیل حکومت همه‌شمول با مشارکت همه گروه‌های قومی، مذهبی، و سیاسی در افغانستان شدند.
معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت سرپرست در واکنش به این خواست گفته که در حکومت فعلی نمایندگانی از هر زبان، نژاد و گرایشی حضور دارد.
همزمان با این، مسوول بخش سیاسی یوناما گفته که سازمان ملل یک نشست بزرگ بین‌المللی را با حضور نماینده حکومت سرپرست برگزار می‌کند.
مهمانان آخر خط
شهاب الدین سرمند، تحلیل‌گر مسایل افغانستان
نثار احمد شیرزی، آگاه مسایل سیاسی
سید اکبر سیال وردک، آگاه مسایل سیاسی

 

 

 

 

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv