در ادامه نگرانی‌ها از وضعیت افغانستان، مشاور ویژه دبیرکل سازمان ملل، حفظ فشارهای جامعه جهانی و ملل متحد بر حکومت سرپرست را به‌خاطر محدودیت‌ها علیه آموزش و کار دختران و زنان افغانستان حیاتی خوانده است. او با تاکید بر این که هیچ کشوری در جهان در برابر آموزش افراط‌گرایی مصوون نیست افزوده که سازمان ملل […]

در ادامه نگرانی‌ها از وضعیت افغانستان، مشاور ویژه دبیرکل سازمان ملل، حفظ فشارهای جامعه جهانی و ملل متحد بر حکومت سرپرست را به‌خاطر محدودیت‌ها علیه آموزش و کار دختران و زنان افغانستان حیاتی خوانده است.
او با تاکید بر این که هیچ کشوری در جهان در برابر آموزش افراط‌گرایی مصوون نیست افزوده که سازمان ملل باید مراقب کشورهایی مثل افغانستان باشد.
این در حالیست که حکومت سرپرست همواره تاکید کرده که فشارهای جامعه جهانی سبب ایجاد فضای بی‌اعتمادی می‌شود و سودی هم به نبال ندارد.
مهمانان آخر خط
پروفیسور دکتور احمدغنی خسروی، استاد دانشگاه لیبرال آرت یونیورستی برلین
دکتور ذاکرشاه سادات، تحلیل‌گر مسایل افغانستان
دکتور معین‌گل سمکنی، رییس حزب حق و عدالت

 

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv