سخنگوی وزارت امور خارجه چین در یک نشست خبری ابراز امیدواری کرده که حکومت سرپرست سیاست های داخلی و خارجی معتدل و مدبرانه را در پیش بگیرد. او تاکید کرده که از زنان در افغانستان باید پشتیبانی صورت گیرد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی چین این را هم گفته که حکومت سرپرست باید در مقابله با تروریزم […]

سخنگوی وزارت امور خارجه چین در یک نشست خبری ابراز امیدواری کرده که حکومت سرپرست سیاست های داخلی و خارجی معتدل و مدبرانه را در پیش بگیرد.
او تاکید کرده که از زنان در افغانستان باید پشتیبانی صورت گیرد.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی چین این را هم گفته که حکومت سرپرست باید در مقابله با تروریزم موضع قاطع تری بگیرد و برای به دست آوردن نتایج ملموس در این زمینه تلاش کند.
سخنگوی وزارت خارجه چین افزوده که طالبان برای جلب اعتماد جامعه جهانی، گام های مشخصی را در مسیر درست بردارد و از جهان نیز خواسته که مردم افغانستان نباید مورد بی توجهی قرار گیرند.

مهمانان آخر خط
فهیم کوهدامنی، خبرنگار
داکتر عبدالصادق حمیدزوی، آگاه مسایل سیاسی
سید مصطفی مرتضوی، استاد دانشگاه

 

 

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv