مقام‌های چینی و تاجیکستانی در پیوند به وضعیت افغانستان گفتگو کردند. در این گفتگو، معاون رییس جمهور چین و رییس مجلس تاجیکستان بر مبارزه مشترک با هراس‌افگنی در منطقه تاکید کرده اند. تاجیکستان نگران حضور گروه های د-اعش و ال‌قاعده در مرزهایش است و چین نیز از گروه جنبش اسلامی ترکستان شرقی هراس دارد. در […]

مقام‌های چینی و تاجیکستانی در پیوند به وضعیت افغانستان گفتگو کردند.
در این گفتگو، معاون رییس جمهور چین و رییس مجلس تاجیکستان بر مبارزه مشترک با هراس‌افگنی در منطقه تاکید کرده اند.
تاجیکستان نگران حضور گروه های د-اعش و ال‌قاعده در مرزهایش است و چین نیز از گروه جنبش اسلامی ترکستان شرقی هراس دارد.
در این میان افغانستان همواره به کشورها اطمینان داده که هیچ تهدیدی از خاک افغانستان متوجه هیچ کشوری نیست اما تاکنون این اطمینان مورد قبول کشورها قرار نگرفته است.
مهمانان آخر خط
محمد علی احمدی، استاد دانشگاه
احمدخان اندر، آگاه امور نظامی
دکتر عبدالصادق حمیدزوی، فعال سیاسی

 

 

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv