پیام تلاش های تازه وزارت خارجه امریکا در باره افغانستان چیست؟ امریکا چه اهدافی را در افغانستان کنونی دنبال می‌کند و چرا آن کشور راه حل چالش‌های کنونی را در گفتگو های بین الافغانی می‌داند؟ مهمانان در این برنامه ۱- محمد عمر نهضت، رییس حزب آما ۲- صمد کارمند، تحلیل‌گر مسایل افغانستان ۳- مولوی عبدالحمید […]

پیام تلاش های تازه وزارت خارجه امریکا در باره افغانستان چیست؟ امریکا چه اهدافی را در افغانستان کنونی دنبال می‌کند و چرا آن کشور راه حل چالش‌های کنونی را در گفتگو های بین الافغانی می‌داند؟
مهمانان در این برنامه
۱- محمد عمر نهضت، رییس حزب آما
۲- صمد کارمند، تحلیل‌گر مسایل افغانستان
۳- مولوی عبدالحمید سعید، آگاه مسایل سیاسی