هند و پنج کشور آسیای مرکزی در نشستی گفته ‌اند که برای تشکیل یک ساختار سیاسی فراگیر در افغانستان که به حقوق همه شهروندان این کشور از جمله زنان احترام بگذارد، فشار وارد می ‌کنند. در بیانه‌یی مشترک این نشست بر اهمیت تشکیل یک ساختار سیاسی فراگیر، تضمین حقوق زنان و اقلیت‌ها تاکید شده است. […]

هند و پنج کشور آسیای مرکزی در نشستی گفته ‌اند که برای تشکیل یک ساختار سیاسی فراگیر در افغانستان که به حقوق همه شهروندان این کشور از جمله زنان احترام بگذارد، فشار وارد می ‌کنند.
در بیانه‌یی مشترک این نشست بر اهمیت تشکیل یک ساختار سیاسی فراگیر، تضمین حقوق زنان و اقلیت‌ها تاکید شده است.
در نخستین نشست این گروه مشترک همچنان گفته شده که خاک افغانستان نباید برای هیچ ‌گونه فعالیت تروریستی استفاده شود.
در بیانیه این نشست همچنان به تدوام ارایه کمک های بشردوستانه به مرم افغانستان توافق شده است.
این درحالیست که مقام های حکومت سرپرست همواره حکومت کنونی را همه شمول دانسته اند.
همزمان با این، نمایندگان نُه کشور و اتحادیه اروپا گفته اند که دستیابی ثبات در افغانستان مستلزم به گفت‌وگوی فراگیر است.
در کنار این، روسیه و شش کشور دیگر یک انجمن را برای دست‌یابی به صلح در افغانستان ایجاد کردند.

مهمانان
احمد سرور، سفیر پیشین افغانستان در هند
دکتر محمد اکرم عارفی، استاد دانشگاه
فضل الرحمان اوریا، آگاه مسایل سیاسی