مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی رییس وزیران حکومت سرپرست حالا سرپرستی کابینه امارت اسلامی را برعهده گرفته است. دفتر مطبوعاتی آقای عبدالکبیر گفته که ملا محمد حسن آخوند به دلیل بیماری که دارد، معاون سیاسی اش را به عنوان کفیل تعیین کرده است. در سویی دیگر، کارشناسان به این باور اند که ملا محمد حسن آخوند […]

مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی رییس وزیران حکومت سرپرست حالا سرپرستی کابینه امارت اسلامی را برعهده گرفته است.
دفتر مطبوعاتی آقای عبدالکبیر گفته که ملا محمد حسن آخوند به دلیل بیماری که دارد، معاون سیاسی اش را به عنوان کفیل تعیین کرده است.
در سویی دیگر، کارشناسان به این باور اند که ملا محمد حسن آخوند در اِعمال سیاست های حکومت سرپرست در بسیاری مسایل نرمش نشان نمی داد. حالا دیده شود که مولوی عبدالکبیر در اجرایی کردن دستورهای امارت چگونه عمل می کند.
مهمانان آخر خط
دکتر محمد حسین جعفری، رییس شورای عالی علمای امامیه افغانستان
دکتر معین گل سمکنی، رییس حزب حق و عدالت
عیسی اسحاق زی، رییس کانگرس ملی افغانستان

 

 

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv