در ادامه تلاش‌های امارت اسلامی برای تعامل مثبت با جهان، ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رییس وزیران می‌گوید که امریکا مانع تعامل دیگر کشور‌ها با امارت اسلامی است. آقای برادر تاکید کرده که حکومت سرپرست اکنون به تعامل مثبت با جهان ضرورت دارد. معاون رییس وزیران به این باور است که تعامل با جهان نه […]

در ادامه تلاش‌های امارت اسلامی برای تعامل مثبت با جهان، ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رییس وزیران می‌گوید که امریکا مانع تعامل دیگر کشور‌ها با امارت اسلامی است.
آقای برادر تاکید کرده که حکومت سرپرست اکنون به تعامل مثبت با جهان ضرورت دارد.
معاون رییس وزیران به این باور است که تعامل با جهان نه تنها به نفع امارت اسلامی بلکه به نفع جهان نیز است.
آقای برادر داشتن روابط با کشورهای اسلامی و غیر اسلامی را یک ضرورت می‌داند.
در کنار این، خلیل‌الرحمان‌ حقانی سرپرست وزارت مهاجران و برگشت کنندگان گفته است که امریکا به حکومت سرپرست تسلیم شده و امارت اسلامی را به‌گونه رسمی قبول کرده‌است.
این گفته ها در حالی بیان می‌شود که با گذشت بیش از هژده ماه از سقوط جمهوریت و تسلط امارت بر کشور، تاکنون هیچ کشوری حکومت سرپرست را به رسمیت نشناخته است.

مهمانان آخر خط
داکتر جنت فهیم چکری، استاد دانشگاه
داکتر زلمی افغانیار، رهبر جریان همبستگی ملت واحد افغانستان
شیردل پاسون، آگاه مسایل سیاسی