در ادامه خواست‌ها بر بازگشایی دانشگاه‌ها و مکتب‌ها به‌روی دختران، شماری از دانش‌آموزان می‌گویند که در سال جدید آموزشی، باید دروازه مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به روی دختران باز شوند. این دانش‌آموزان تاکید می‌کنند که ادامه محرومیت از آموزش، دختران را به مشکل‌های جدی روبه‌رو خواهد کرد. در سویی دیگر، شماری از آموزگاران نیز با تاکید […]

در ادامه خواست‌ها بر بازگشایی دانشگاه‌ها و مکتب‌ها به‌روی دختران، شماری از دانش‌آموزان می‌گویند که در سال جدید آموزشی، باید دروازه مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به روی دختران باز شوند.
این دانش‌آموزان تاکید می‌کنند که ادامه محرومیت از آموزش، دختران را به مشکل‌های جدی روبه‌رو خواهد کرد.
در سویی دیگر، شماری از آموزگاران نیز با تاکید بر بازگشایی دروازه مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به روی دختران می‌افزایند که آنان آماده آموزش در سال جدید تعلیمی برای دختران و پسران اند.
شماری از استادان دانشگاه نیز از امارت اسلامی می‌خواهند که به زودترین فرصت دروازه دانشگاه‌ها را به روی دختران باز کند.
در عین حال، شماری از شهروندان کشور نیز می‌گویند که همزمان با آغاز مکتب‌های پسران، باید به دختران نیز اجازه آموزش داده شود.

مهمانان آخر خط
۱- محمد داوود منهاج، عضو امارت اسلامی
۲- سید ضیا حسینی، استاد دانشگاه
۳- لیلا بسیم، فعال حقوق زن

https://youtu.be/rrfk5Zlb8rA