شهر کازان جمهوری تاتارستان روسیه، تا سه روز دیگر میزبان نشست فارمت مسکو در باره افغانستان است. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت سرپرست به دعوت مسکو و برای اشتراک در این نشست به روسیه رفته است اما ضمیر کابلوف، نماینده ویژه پوتین برای افغانستان گفته که در این نشست به نمایندگی ازامریکا کسی را […]

شهر کازان جمهوری تاتارستان روسیه، تا سه روز دیگر میزبان نشست فارمت مسکو در باره افغانستان است.
امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت سرپرست به دعوت مسکو و برای اشتراک در این نشست به روسیه رفته است اما ضمیر کابلوف، نماینده ویژه پوتین برای افغانستان گفته که در این نشست به نمایندگی ازامریکا کسی را دعوت نکرده‌است.
این در حالیست که سال گذشته روسیه ″به‌دلیل عدم تشکیل حکومت همه‌شمول″ از حکومت سرپرست دعوت نکرده بود.
در این نشست، نمایندگان بیش از ده کشور اشتراک می‌کنند و قرار است در پیوند به وضعیت فعلی افغانستان، آشتی میانِ افغانان، امنیت منطقه‌یی و بازسازی پس از جنگ بحث خواهد شد.
مهمانان آخر خط
محمد صابر صادقی، استاد دانشگاه
دکتر رامین کبیرزاده، تحلیل‌گر مسایل افغانستان
نعمت الله شینواری، فعال سیاسی

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv