وزارت خارجه امریکا از آغاز سفر توماس وست نماینده ویژه این کشور برای افغانستان به کشورهای پاکستان، سویس و آلمان خبر داده است. در اعلامیه وزارت خارجه امریکا آمده که آقای وست در این سفر چهار روزه با شریکان امریکا، افغان ها، و سازمان های کمک رسان در مورد افغانستان گفتگو خواهد کرد. وزارت خارجه […]

وزارت خارجه امریکا از آغاز سفر توماس وست نماینده ویژه این کشور برای افغانستان به کشورهای پاکستان، سویس و آلمان خبر داده است.
در اعلامیه وزارت خارجه امریکا آمده که آقای وست در این سفر چهار روزه با شریکان امریکا، افغان ها، و سازمان های کمک رسان در مورد افغانستان گفتگو خواهد کرد.
وزارت خارجه امریکا در ادامه اعلامیه نگاشته که توماس وست در جریان سفرش، تلاش می کند تا با همتایان خود واکنش یکپارچه منطقه یی و جهانی را به وجود بیاورد که نشان دهنده جمعی به حقوق زنان و دختران در افغانستان و دسترسی به کمک های حیاتی باشد.
مهمانان آخر خط
رحمت الله حسن، تحلیل‌گر مسایل افغانستان
ذکی الله محمدی، استاد دانشگاه
محمد باقر محسنی، فعال سیاسی