فروپاشی نظام جمهوری و استقرار حکومت سرپرست در افغانستان چه تاثیراتی در پی داشت؟ بیست و چهارم اسد برابر است با دومین سالروز سقوط جمهوریت و تسلط دوباره امارت اسلامی بر افغانستان، در این روز با فرار اشرف غنی از کشور، بِساط جمهوریت برچیده شد و کابل بدون درگیری به دست امارت اسلامی سقوط کرد. […]

فروپاشی نظام جمهوری و استقرار حکومت سرپرست در افغانستان چه تاثیراتی در پی داشت؟
بیست و چهارم اسد برابر است با دومین سالروز سقوط جمهوریت و تسلط دوباره امارت اسلامی بر افغانستان، در این روز با فرار اشرف غنی از کشور، بِساط جمهوریت برچیده شد و کابل بدون درگیری به دست امارت اسلامی سقوط کرد.
مقام‌های حکومت سرپرست این تحول را آزادی و فتح می‌خوانند اما منتقدان آنرا معامله امریکا و امارت.
حالا و با گذشت دو سال، تاکنون هیچ کشوری حاکمیت کنونی را به رسمیت نشناخته و وضعیت اقتصادی نیز قناعت بخش نیست.
در بخش آموزش و حقوق بشر نیز نگرانی های وجود دارد.
در دو سال گذشته دروازه مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به روی دختران بسته است و شماری هنوزهم در تلاش بیرون شدن از افغانستان اند.
حالا پرسش این است که دو سال گذشته برای مردم افغانستان چگونه بود؟
چرا حکومت سرپرست نتوانسته در این دو سال، مشروعیت جهانی را کسب کند؟
آیا مشروعیت ملی فراهم شده؟
وضعیت اقتصادی و حقوق بشری در چه سطحی قرار دارد؟
آیا مردم درتصمیم‌گیری‌های سیاسی سهیم اند؟
و در نهایت، در دو سال گذشته، برخورد حکومت سرپرست با مردم چگونه بوده است؟
مهمانان
۱- سید نظام الدین وحدت، رییس مدافعان منافع ملی افغانستان
۲- ویس ناصری، خبرنگار و فعال سیاسی
۳- عبدالجمیل شیرانی، فعال سیاسی

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv