سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه می گوید که مسکو به تلاش های خود برای برقراری صلح در افغانستان ادامه می دهد. آقای لاوروف در دیدار با وزیر امور خارجه پاکستان این را هم گفته که حاکمیت جدید افغانستان پس از به قدرت رسیدن، تعهد کرده بود که یک دولت فراگیر تشکیل می دهد و […]

سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه می گوید که مسکو به تلاش های خود برای برقراری صلح در افغانستان ادامه می دهد.
آقای لاوروف در دیدار با وزیر امور خارجه پاکستان این را هم گفته که حاکمیت جدید افغانستان پس از به قدرت رسیدن، تعهد کرده بود که یک دولت فراگیر تشکیل می دهد و اکنون جامعه جهانی منتظر انجام این کار است.
این در حالیست که سخنگوی حکومت سرپرست روز گذشته به رسانه ها گفته است که حکومت جدید افغانستان فراگیر است و از همه اقوام نماینده دارد.
وزیران خارجه روسیه و پاکستان در حالی به تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان تاکید می کنند که با گذشت نزدیک به هژده ماه کابینه حاکمیت جدید، سرپرست است و با گذشت این همه وقت تاکنون هیچ کشوری حکومت سرپرست را به رسمیت نشناخته است.
مهمانان آخر خط
مهدی افضلی، استاد دانشگاه
محمد رفیق کاکر، آگاه سیاسی
جاوید شکیب‌زاده، معاون شورای اجرایی حزب حرکت اسلامی