هفتم اکتوبر برابر با بیست و دومین سالروز آغاز عملیات قوای امریکا در افغانستان است، ایالات متحده در این روز با متحدانش عملیاتی را به هدف سرکوب شبکه ال‌قاعده در افغانستان راه اندازی کردند. این عملیات که زیر نام آزادی پایدار به دنبال حملات یازدهم سپتامبر اجرا شد، امریکا شبکه ال‌قاعده را مسوول آن دانست […]

هفتم اکتوبر برابر با بیست و دومین سالروز آغاز عملیات قوای امریکا در افغانستان است، ایالات متحده در این روز با متحدانش عملیاتی را به هدف سرکوب شبکه ال‌قاعده در افغانستان راه اندازی کردند.
این عملیات که زیر نام آزادی پایدار به دنبال حملات یازدهم سپتامبر اجرا شد، امریکا شبکه ال‌قاعده را مسوول آن دانست و این کشور در افغانستان دست به اقدام نظامی زد که این اقدام منجر به حضور بیست ساله امریکا در افغانستان شد.
مهمانان آخر خط
سیدنظام الدین وحدت، رییس مدافعان منافع ملی افغانستان
دکتر سیدذاکرشاه سادات، تحلیل‌گر مسایل افغانستان
محمد متین محمدخیل، آگاه امور نظامی

 

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv