اشتراک‌کنندگان پنجمین دور نشست فارمت مسکو در اعلامیه‌ی پایانی این نشست گفته‌اند که هیچ پیشرفتی در راستای تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان صورت نگرفته است که منعکس‌کننده‌ی منافع همه‌ی مردم افغانستان باشد. در این اعلامیه آمده است که علی‌رغم انتصاب افرادی از نمایندگان ملیت‌های مختلف در ادارات تحت حاکمیت سرپرست، تکثر سیاسی در حکومت سرپرست […]

اشتراک‌کنندگان پنجمین دور نشست فارمت مسکو در اعلامیه‌ی پایانی این نشست گفته‌اند که هیچ پیشرفتی در راستای تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان صورت نگرفته است که منعکس‌کننده‌ی منافع همه‌ی مردم افغانستان باشد.
در این اعلامیه آمده است که علی‌رغم انتصاب افرادی از نمایندگان ملیت‌های مختلف در ادارات تحت حاکمیت سرپرست، تکثر سیاسی در حکومت سرپرست نیز قابل مشاهده نیست.
اشتراک‌کنندگان این نشست از حکومت سرپرست خواسته‌اند که برای تکمیل روند صلح و ایجاد یک دولت متوازن، فراگیر، همه‌شمول و پاسخ‌گو، تلاش کنند.
در اعلامیه‌ی پایانی این نشست همچنین بر احترام به حقوق اساسی و آزادی‌های مردم در افغانستان، از جمله حقوق برابر برای کار، تحصیل و عدالت بدون درنظر گرفتن جنسیت، زمینه‌ی آموزش مدرن را مطابق با معیارهای بین‌المللی در مکاتب افغانستان فراهم کنند.
این در حالیست که حکومت سرپرست همواره تاکید کرده است که حاکمیت فعلی همه شمول است و حقوق بشری به ویژه زنان در پرتو شریعت اسلامی تامین است.
مهمانان آخر خط
صمد کارمند، نویسنده و فعال سیاسی
شهسوار سنگروال، نویسنده و پژوهشگر
دکتر محمد زلمی افغانیار، رهبر جریان همبستگی ملت واحد افغانستان

 

 

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv