نشست اسلو زیر نام ″مجمع اسلو″ در باره وضعیت افغانستان در ناروی برگزار شد. وزیر خارجه ناروی گفته که در این نشست هیاتی از حکومت سرپرست افغانستان و شماری از فعالان مدنی شرکت دارند. دستگاه دیپلماسی ناروی افزوده که عملکرد امارت اسلامی در برابر جامعه جهانی به بررسی گرفته خواهد شد و این نشست به […]

نشست اسلو زیر نام ″مجمع اسلو″ در باره وضعیت افغانستان در ناروی برگزار شد.
وزیر خارجه ناروی گفته که در این نشست هیاتی از حکومت سرپرست افغانستان و شماری از فعالان مدنی شرکت دارند.
دستگاه دیپلماسی ناروی افزوده که عملکرد امارت اسلامی در برابر جامعه جهانی به بررسی گرفته خواهد شد و این نشست به سود کشورهای ناروی و افغانستان نیز است.
شورای پناهندگان ناروی نیز گفته است که نمایندگان بسیاری از کشورها در این نشست اشتراک خواهند کرد.
در سویی دیگر، شماری از کارشناسان به این باور اند، کسانی‌که از کابل در این نشست شرکت کردهاند، صلاحیت مذاکره معنادار را در آن‌جا ندارند.
مهمانان آخر خط
داکتر سید صمیم شمسی، استاد دانشگاه
داکتر جنت فهیم چکری، تحلیل‌گر مسایل افغانستان
سید مصطفی مرتضوی، آگاه مسایل سیاسی

 

 

 

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv